ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η εργοθεραπεία;

Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά και χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα έργα στους τομείς της αυτοφροντίδας, αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και παραγωγικότητας με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στη λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Επιπλέον, οι Εργοθεραπευτές ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν στον αποκλεισμό και τη στέρηση έργου.

Τι κάνει ο εργοθεραπευτής;

Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού και του εφήβου και σχεδιάζει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Στόχος του είναι να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες το ατόμου χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά ή τεχνικές που αναπαριστούν τις καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου συμβολικά ή πραγματικά.

Διαδικασία εργοθεραπευτικής αξιολόγησης

Μια εργοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει:
• Την λήψη αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού από τον γονέα.
• Την αξιολόγηση του παιδιού με την χρήση τυποποιημένων και άτυπων τεστ, την κλινική εικόνα και την παρατήρηση.
• Ενημερωτικό ραντεβού με τους γονείς, όπου αναλύονται οι στόχοι και της εργοθεραπευτικής παρέμβασης του προγράμματος.
• Έναρξη προγράμματος εργοθεραπείας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

Στην λεπτή κινητικότητα:
– τους λεπτούς χειρισμούς δακτύλων-χεριών (βελτίωση στη δύναμη, τη σταθερότητα και τη θέση),
– τις γραφοκινητικές δεξιότητες (λαβή και έλεγχος μολυβιού, ικανότητα αντιγραφής σχημάτων, ικανότητα δημιουργίας σχημάτων ή γραμμάτων),
– τον έλεγχο του καρπού και του βραχίονα,
– την οπτική αντίληψη
– τον οπτικοκινητικό συντονισμό
– την λαβή
– τη χρήση ψαλιδιού

Στην αδρή κινητικότητα:
– την ικανότητα ενός ατόμου να πετάει και να πιάνει μια μπάλα
– την ισορροπία
– τον κινητικό συντονισμό (την ικανότητα να κάνει πηδηματάκια επί τόπου, να χορεύει, να ακολουθεί γρήγορα εναλασσόμενες κινητικές εντολές)

Στον γνωστικό – αντιληπτικό τομέα:
– την οπτική διάκριση (π.χ. την ικανότητα να βρίσκει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ πραγμάτων)
– τις χωροχρονικές σχέσεις (π.χ. την ικανότητα να αναγνωρίζει την αντιστροφή αντικειμένων ή συμβόλων)
– την οπτική μνήμη (π.χ. το να θυμάται ένα σχήμα μετά από μερικά δευτερόλεπτα)
– την βελτίωση συγκέντρωσης
– την βελτίωση της οργάνωση στο χώρο (π.χ. οργάνωση παιχνιδιού με αρχή-μέση-τέλος
– την οριοθέτηση (υπακοή κανόνων και ακολουθία εντολών)

Στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής:
– την ένδυση (π.χ. διαχωρισμός αριστερού-δεξιού, εμπρός-πίσω κατά την ένδυση, βοηθητικές στρατηγικές)
– την σίτηση (π.χ. λαβή πηρουνιού-μαχαιριού)
– τον έλεγχο κίνησης κατά τη σίτηση)

Σε ποιες παθήσεις απευθύνεται η Εργοθεραπεία;

• Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
• Εγκεφαλική παράλυση
• Νοητική υστέρηση
• Σύνδρομα (
Down, ελλειμματικής προσοχής)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Ψυχοκοινωνική καθυστέρηση
• Δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά

children-003

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σαν στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση και μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν:

 Μαθησιακές δυσκολίες
 Νοητική υστέρηση
 Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και  υπερκινητικότητας
 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 Εξελικτικές διαταραχές
 Διαταραχές Συμπεριφοράς

Προσαρμοσμένη κινητική αγωγή

Η προσαρμοσμένη φυσική αγωγή είναι κλάδος της φυσικής αγωγής που εντάσσεται στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην ενσωμάτωση γνώσης από τομείς όπως φυσική αγωγή, ειδική αγωγή, ιατρική, φυσικοθεραπεία, ψυχολογία. Χρησιμοποιεί τροποποιημένα και προσαρμοσμένα την άσκηση και την άθληση σε άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα της είναι ειδικά σχεδιασμένο στις δυνατότητες του κάθε ατόμου, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, τεχνικές και εξοπλισμό. Συμβάλλει στην ανάπτυξη τριών τομέων της συμπεριφοράς:

1. Γνωστικό (πνευματικές ικανότητες)

2. Κινητικό(κίνηση και σωστή εκτέλεση) και

3. Συναισθηματικό (συναισθήματα, γνώσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές, αξίες, ενδιαφέροντα, επιθυμίες).

Σκοπός της είναι η αρμονική σωματική ανάπτυξη, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των μαθητών καθώς και η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Ο σκοπός της είναι ίδιος με αυτόν της φυσικής αγωγής της τυπικής εκπαίδευσης με προτεραιότητα την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη

 αντιληπτικών ικανοτήτων (κιναισθητική, οπτική και ακουστική αντίληψη)

 φυσικών σωματικών ικανοτήτων (ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία, ισορροπία)

 μη λεκτικής επικοινωνίας (εκφραστική και δημιουργική κίνηση)

 κοινωνικών και ψυχικών αρετών (συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος)

 αυτοεκτίμησης,

 δημιουργικότητας και

 υιοθέτησης υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του μαθήματος ή της θεραπείας γίνεται εξατομικευμένα με βάση τα κινητικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Μπορεί να εκτελείται σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθείται δεν αποκλείει το μαθητή από ομαδικές δραστηριότητες. Αντιθέτως, οι ατομικές κινητικές δραστηριότητες, προσαρμόζονται στις ομαδικές με σκοπό να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και η κοινωνικοποίηση του.

 

Πρώιμη παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς.

Οι τομείς εκείνοι της ανάπτυξης όπου εκπαιδεύονται τα παιδιά είναι οι εξής:

Αδρή κινητικότητα

• Λεπτή κινητικότητα

• Γνωστικές ικανότητες

• Επικοινωνιακές δεξιότητες

• Λεκτικές δεξιότητες

• Κοινωνικές δεξιότητες

• Αυτονομία

• Λειτουργικότητα

Η παρέμβαση που δέχεται ένα παιδί σε πρώιμη ηλικία μπορεί να το βοηθήσει να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας, να μπορέσει δηλαδή το παιδί με την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη να «προλάβει» τους υπόλοιπους συμμαθητές του στο σχολείο, φτάνοντας μέσω της παρέμβασης/θεραπείας στα αναπτυξιακά ορόσημα του μέσου όρου της ηλικίας του.

 

Σχολική Μελέτη και Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Η σχολική μελέτη γίνεται  σε παιδιά  του δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες με σκοπό την καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας.
Σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης, βασισμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Το κάθε τμήμα αποτελείται από 4 παιδιά και πραγματοποιείται  καθημερινά.